MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı:

Utyawood Ahşap Tasarım Dekorasyon İmalat ve Ticaret

Adresi:

Eski Mah. Tabakhane Cad.
No:93 ISPARTA / YALVAÇ

Telefon:

0 538 892 96 63

Email:

[email protected]


MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ:   
 

Adı/Soyadı:

 

Adresi    :

 

Telefon:

 

Email:

 


MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

Mal/Ürün/Hizmet Türü:

 

Marka/Model:

 

Rengi:

 

Adedi:

 

Satış Fiyatı (KDV'siz) :

 

Kargo Ücreti:

 

Ödeme Şekli:

 

Teslimat Adresi:

 

Teslim Edilecek Kişi:

 

Fatura Adresi:

 


MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 - Alıcı, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla on gün uzatılabilir.

5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Ssatıcı'ya ödememesi halinde, alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar, stok tükenmesi v.b. ticari güçlükler nedeni ile sözleşme konusu ürünü otuz günlük süre içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya yazılı olarak bildirmek koşuluyla teslim süresini on gün uzatabilir. Bu süre sonunda da ürün teslim edilemiyorsa, ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile (eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünle) değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, sözleşmenin iptal edildiği beyanının SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Bunun dışında ALICI, SATICI'dan başka herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip değildir. 

5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:

6.1- ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir.  Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. SATICI tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde almış olduğu toplam bedelle beraber tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve 20 gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.  Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

6.2- Teslim alınmış malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketici kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI'ya malın değeri veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

6.3- Sözleşme gereğince SATICI'nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle SATICI'nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz v.b. talepte bulunamayacağı gibi, bedel adresinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

6.4- SATICI'nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları v.s. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI'nın kredi kartından ALICI'nın ödediği şekilde/veya havale ile alınmış olsa dahi, SATICI sözleşmeyi/siparişi iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına/veya hesaba iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI'nın hesabına aktarılması kredi kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, ALICI'nın istekleri ve açıça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Adres değişikliği diğer tarafa en az 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

.../.../...

 

SATICI:

KURUM ADI:

ADRES:

TEL:

İMZA:

 

ALICI:

AD/SOYAD:

ADRES:

TEL:

İMZA:

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR